Léachtaí um Lón: Earrach 2022
Tá muid ar ais le sraith nua Léachtaí um Lón. Mura bhfuil sibh tuirseach ag éisteacht le daoine ag caint faoi Covid b’fhéidir go mbeidh suim agaibh sa gcéad léacht atá againn, Aniar aduaidh: scéal COVID-19 le Colm Henry, Príomhoifigeach Cliniciúil an HSE, Dé hAoine, an 21 Eanáir ag 12:30 i.n. Is féidir libh clárú anois ar https://tinyurl.com/colm-henry.

Dátaí eile don dialann

Dé hAoine, 4 Feabhra
Athrú Aeráide: Dúshláin Mhóra agus Dlíthe Nua: Rónán Kennedy, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Dé hAoine, 18 Feabhra
'Píopa tobac i mbéal mhadra: Scannánaíocht Benjamin Gault i gCorca Dhuibhne sna 1920dí': Mícheál Ó Mainín
Agallamh le Mícheál Ó Mainín, a d'aimsigh na scannáin agus a  bhfuil a sheanathair le feiscint iontu.

Dé hAoine, 25 Márta
Muintir na Polainne agus na Liotuáine in Éirinn: a ndáileadh: Mary Cawley, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Dé hAoine, 1 Aibreán
Aistriúchán Ulysses go Fraincis : Clíona Ní Ríordáin, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3

Iriseoirí an Lae Amárach
Don dara bliain as a chéile, reachtálfaidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Nuacht RTÉ/TG4 an cúrsa Iriseoirí an Lae Amárach i gcomhar leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) agus an Roinn Oideachais. Beidh ionchur ó na hiriseoirí Eibhlín Ní Choistealbha ó Nuacht TG4/RTÉ, Shane Ó Curraighín ó TG4, Cormac Ó hEadhra ó RTÉ, Áine Ní Bhreisleáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta, Méabh Ní Thuathalláin ó TG4/RTÉ, Beirní Ní Chuinn ó Nuacht TG4/RTÉ agus comhfhreagraí dlí RTÉ, Orla O'Donnell. Beidh léachtóirí sna meáin ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh ag roinnt a gcuid saineolais leis na scoláirí chomh maith. Preasráiteas Iriseoirí an Lae Amárach 2022.

Ba cheart do scoileanna clárú ar https://tinyurl.com/iriseoiri-amarach.
Is é Luain, an 21 Feabhra an spriocdháta do scoláirí le clárú.

 

Tá an t-eolas ar fad ar fáil ar an nasc seo - www.cogg.ie/iriseoiri-an-lae-amarach/  

An Seimeastar Gaeltachta sa nuachtlitir Ar Chuala Tú?

Bhí alt faoin Seimeastar Gaeltachta i gCarna le fáil ar nuachtlitir mí na Samhna Pleanáil Teanga Chonamara Láir. Is féidir é a léamh anseo - Nuachtlitir Chonamara Láir.

An fadscannán Foscadh le Seán Breathnach
Tá an fadscannán Gaeilge Foscadhan chéad scannán ón stiúrthóir Seán Breathnach, Feidhmeannach Cumarsáide Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, roghnaithe ag IFTA le dul in iomaíocht ar son na hÉireann do na gradaim Oscar i mbliana. Is scéal faoi dhuine soineanta tuaithe a chailleann a threo sa saol tar éis bhás a mhuintire atá ann. Comhghairdeas le Seán agus leis an gcriú ar fad.

Bhuaigh Seán an Gradam don Chéad Fhadscannán Éireannach ab fhearr don fadscannán Foscadh ag Fleadh Scannán na Gaillimhe 2021. Bhí Seán i measc an chúigir a bhí ainmnithe don ghradam Bingham Ray New Talent.
 

Iriseoireacht na Gaeilge: Cá bhfaigheann pobal na Gaeilge a soláthar nuachta?
Nuacht, Cúrsaí Reatha agus Pobal Labhartha na Gaeilge
Tuairisc faoin taighde a rinne Aonad Léann na Cumarsáide in OÉ Gaillimh i gcomhar leis an togra taighde Fios Físe le comhailre ón áisíneacht taighde Red C. Tuairimí agus dearcthaí lucht labhartha agus lucht féachana na Gaeilge faoin soláthar nuachta agus cúrsaí reatha atá ar fáil dóibh, le fócas ar leith ar sheirbhís TG4.  Is comhfhiontar í an obair seo idir Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus TG4, i gcomhar leis an áisíneacht taighde, Red C. Is iad TG4 a rinne an taighde seo a choimisiúnú, thug siad comhairle dúinn faoi eilimintí éagsúla de sholáthar nuachta TG4, agus bhí ionchur acu i ndearadh na gceisteanna do shuirbhé Fios Físe agus an suirbhé oscailte. Tá an taighde coimisiúnaithe ag TG4 le tacaíocht ón Údarás Craolachán na hÉireann

Chun cóip den tuarascáil a léamh Tuarascáil Cúrsaí Reatha TG4 2021

 

Ag cur oiliúint ar na Múinteoirí, Ag mealladh na bhFoghlaimeoirí
Maoinithe ag an bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú Múinteoireachta agus Foghlama, is é aidhm thionscadal LILAC cuidiú le múinteoirí agus le foghlaimeoirí teanga tairbhe a bhaint as na dúshláin dhigiteacha atá os a gcomhair agus an cumas digiteach is gá chun an leas is fearr a bhaint as na buntáistí na ríomhfhoghlama a shealbhú

 

Léann Teanga: An Reiviú
Tá an naoú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ar fáil ar líne anois.
Foilsítear An Reiviú mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga. Baineann an iris leis na réimsí éagsúla teanga seo a leanas: an t-aistriúchán, an tsochtheangeolaíocht, an teangeolaíocht, teagasc teangacha, pleanáil teanga, dúchas agus cúrsaí cumarsáide.  Foilseofar ann freisin léirmheasanna ar nuafhoilseacháin a bhaineann leis na réimsí léinn thuas. Faigheann An Reiviú maoiniú bliantúil ó Fhoras na Gaeilge.

Tuilleadh eolais ar fáil ó: reiviuleannteanga@oegaillimh.ie

Gach Céadaoin
Bíonn an clár Caoi Cainte le mic léinn Cumarsáide an Acadaimh le cloisteáil ar Flirt FM idir 1:00 - 2:00 i.n. Is féidir éisteacht siar leis na cláir atá déanta roimhe seo ar an nasc seo - www.mixcloud.com/caoicainte/